Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Dorota Rutkowska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje oświadczenie chciałabym poświęcić strażakom, druhnom i druhom ochotnikom z jednostki OSP w Mokrej Lewej w powiecie skierniewickim, tym, którzy tę jednostkę 90 lat temu zakładali, tym, którzy ją budowali, rozwijali i wyposażali, i tym, którzy teraz są aktywni. To kilka pokoleń mieszkańców Mokrej Lewej, którzy bezinteresownie, z poświęceniem własnego życia, zdrowia, czasu, niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Od 5 lat mam zaszczyt być jedną z takich osób - tak, to moja jednostka.

    90 lat temu, w 1925 r., mieszkaniec wsi Władysław Skręta zebrał 15 osób i wspólnie dali początek jednostce, która obecnie liczy ok. 100 członków. Zaczynali w bardzo skromnych warunkach. Do dyspozycji mieli jedną prądnicę, dwucylindrową sikawkę, wąż tłoczny i ssawny, a na wyposażeniu osobistym strażaków była zaledwie jedna bluza drelichowa, 4 czapki, 5 kasków, bosaki i toporek. Dopiero po 5 latach kupiono 550-litrową beczkę i wóz czterokołowy, na którym ją zamontowano. To był cały sprzęt, z którym jeździli do gaszenia pożarów.

    W 1932 r. zaczęli myśleć o własnej remizie. Po staraniach o działkę, gromadzeniu materiałów budowlanych i budowie w czynie społecznym w 1937 r. wymarzona strażnica została wreszcie oddana do użytku. Organizowano w niej zebrania, szkolenia strażackie, a także wiejskie zabawy. Od początku bowiem wokół straży pożarnej skupiało się życie całej miejscowości. Radość nie trwała długo: wybuchła wojna. Niemcy zażądali opuszczenia budynku, na szczęście sprzęt ocalał, bo mieszkańcy ukryli go w swoich obejściach. Pierwsze walne zebranie odbyło się tuż po wojnie. Łatwo nie było, ale dokupiono sprzętu i wyremontowano zniszczoną przez okupanta remizę. W 1958 r. druhowie przekazali część strażnicy szkole podstawowej i tak już zostało. Również obecnie tutejsza podstawówka mieści się w budynku OSP i jest to świetne sąsiedztwo.

    Przez wiele lat prezesem jednostki był Wojciech Bełc. Druhów przybywało, przybywało też sprzętu. Pierwszym samochodem bojowym, który pojawił się w Mokrej Lewej, był star. Wóz był niejako magnesem, przyciągał młodych chłopców, i w 1983 r. powstała młodzieżowa drużyna pożarnicza. Dwa lata później rozpoczęła się akcja budowy nowej remizy. Powołano społeczny komitet budowy pod przewodnictwem Mariana Maciejaka, a później Mariana Kowalskiego. Po trzech latach starań jednostka otrzymała z Państwowego Funduszu Ziemi 20-arową działkę w dzierżawę. Mieszkańcy podwinęli rękawy i zabrali się do wspólnego działania, w ruch poszedł prywatny sprzęt. Sami zrobili 3,5 tys. pustaków. Finansowo pomogła gmina i w maju 1994 r. odbyło się uroczyste otwarcie. Na parterze ulokowano szkołę, a garaż i piętro wzięli we władanie strażacy. W dowód uznania dla strażaków mieszkańcy Mokrej Lewej ufundowali sztandar dla jednostki, który został wręczony w 1997 r.

    Wkrótce przyszły też zmiany personalne. Wojciech Bełc zrezygnował z funkcji prezesa. Jego miejsce zajął Wiesław Grotkowski. Jednostka się rozrastała, do pracy społecznej garnęło się coraz więcej młodych ludzi, również dziewcząt. Przybywało sprzętu, pojawił się np. system selektywnego alarmowania, i zapadła decyzja, aby ubiegać się o włączenie jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W maju 2002 r. OSP Mokra Lewa znalazła się w systemie. W ślad za tym przyszła również dotacja z MSWiA. Wykorzystano ją na zakup profesjonalnej odzieży bojowej i nowoczesnego sprzętu do działań operacyjnych, ale już mundury wyjściowe są kupowane z własnych środków. Strażacy z Mokrej Lewej podczas wielu wydarzeń i uroczystości zawsze prezentują się znakomicie.

    15 stycznia 2014 r. w wieku 75 lat na wieczną służbę odszedł druh Wiesław Grotkowski, który przez 54 lata był członkiem jednostki, a prezesem - przez prawie 20 lat. Musieliśmy przeprowadzić wybory. Nowym prezesem została kobieta. Obecnie tę funkcję pełni Halina Majcher i znakomicie się w niej sprawdza. Wiceprezesem i naczelnikiem jest Tadeusz Grotkowski. Ponadto w skład zarządu wchodzą: Mirosław Romanowski, Ryszard Białek, Marek Moskwa, Teresa Szychowska, Jarosław Szymczak, Damian Majcher, Tomasz Foks, Szymon Dąbrowski, Adam Grotkowski i Marcin Madziała.

    To wyjątkowa jednostka, nie tylko dlatego, że jako jedyna w powiecie ma sekcję płetwonurków. (Dzwonek) Tworzą ją rzetelni ludzie z pasją, pomysłami, konsekwentni w działaniach. Dzięki swojej aktywności mają oni najnowocześniejszy sprzęt i są świetnie wyszkoleni. Do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych przeszkolone są również kobiety. One także jeżdżą do akcji. Strażacy, panie ze stowarzyszenia koła gospodyń wiejskich, a także szkoła tworzą drużynę, która integruje całą miejscowość.

    Za okazji jubileuszu 90-lecia jednostki OSP w Mokrej Lewej życzę moim strażakom samych sukcesów i bezpiecznej służby. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Dorota Rutkowska - Oświadczenie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Oświadczenie poselskie


1603 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy