Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Małgorzata Pępek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają realizację jednego z kluczowych projektów modernizacyjnych na polskiej kolei: budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na około 13,6 tys. km linii zarządzanych przez spółkę PLK. System bezprzewodowej łączności cyfrowej dla kolei zapewnia m.in. łączność między pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu kolejowego.

    Polskie Linie Kolejowe przymierzają się do ogłoszenia przetargu na realizację tego kompleksowego projektu, który ma objąć swoim zasięgiem obszar całego kraju. W związku z tym chciałabym zapytać: Na jaki okres planowana jest realizacja tego kluczowego projektu kolejowego i na kiedy planowane jest ogłoszenie stosownego zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy?


21 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Sławomir Żałobka:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Posłowie! Bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ jest ono po prostu aktualne. Otóż jeśli chodzi o to, jaki czas przewidujemy na realizację zabudowy systemu ERTMS na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, to będzie to okres od 2016 r. do 2021 r. Właściwie wstępne prace zostały już rozpoczęte, ponieważ gotowa jest dokumentacja i ogłoszony został przetarg ograniczony, dwustopniowy. To się stało 21 września, czyli zupełnie niedawno. Planujemy, że wybór wykonawcy nastąpi w przyszłym roku, mniej więcej w połowie 2016 r., i od tej pory umowa będzie realizowana.

    Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to zabudowa systemu, przede wszystkim GSM-R, czyli tego systemu radiowego zarządzania ruchem kolejowym, jest już realizowana na odcinkach Warszawa - Łódź, a długość linii to ok. 120 km. W tym przypadku zaawansowanie prac wynosi ok. 50%. W tej chwili ten system jest również realizowany na liniach E20 i CE20, od granicy z Niemcami do granicy z Białorusią, czyli na trasie Słubice - Poznań - Warszawa - Siedlce - Terespol, z pominięciem węzła warszawskiego, oraz na trasie Łowicz - Skierniewice - Łuków. W tym przypadku długość trasy jest już znacznie większa, bo to jest 750 km. Na tej trasie mamy obecnie fazę testową.

    Jeżeli chodzi o kolejne projekty, to na linii E30: Opole - Wrocław - Węgliniec - Legnica - Bielawa Dolna i do granicy z Niemcami, długość odcinka wynosi 250 km, natomiast zróżnicowane są w tej chwili fazy realizacji projektu i na odcinku Bielawa Dolna - Węgliniec - Legnica zakończono już testy, natomiast odcinek Legnica - Wrocław i Opole znajduje się jeszcze w fazie testów.

    W przypadku kolejnego odcinka, czyli linii E65: Warszawa Wschodnia - Gdynia, długość wynosi 340 km i mamy tu bardzo wysoki poziom zaawansowania prac nad projektem, bo aż 85%. Tak jak powiedziałem, na liniach E30 i E20 system został zabudowany, jest testowany. Mamy ułożony harmonogram zabudowy systemu na pozostałych odcinkach. Przewidujemy zakończenie realizacji działań na tych liniach do końca bieżącego roku. Z tego, z monitoringu, z nadzoru nad realizacją prac, które prowadzi spółka PKP PLK, nie wynika, aby występowały jakiekolwiek istotne ryzyka, które mogłyby zagrozić realizowaniu prac w tym zakresie.

    Chciałbym powiedzieć, że jest jeszcze ważny czynnik, który wiąże się z wykonaniem tych umów. Mianowicie chodzi o to, że takie inwestycje wymagają niezbędnych pozwoleń Urzędu Transportu Kolejowego i że te pozwolenia też również uda się uzyskać na czas. W efekcie do końca bieżącego roku będziemy mieli zabudowę systemu GSM-R na blisko 1500 km linii i te odcinki, które będą zabudowane, w ten sposób będą udostępniane w związku z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Co to znaczy GSM-R?)

    GSM-R to jest taki system zarządzania, który w przeciwieństwie do dotychczasowego, analogowego systemu prowadzenia pociągów - tam są umieszczone specjalne urządzenia, które czytają poszczególne elementy składu - będzie pozwalał na kompletne prowadzenie pociągu za pomocą łączności podobnej do tej stosowanej w telefonii komórkowej.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Ci, co nie wiedzieli, już wiedzą.)

    Tak.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    To wszystko, panie ministrze, tak?

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Sławomir Żałobka:

    Tak. Bardzo serdecznie dziękuję.


21 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Małgorzata Pępek:

    Mam jeszcze pewne wątpliwości. Do końca bieżącego roku w ramach trwającej realizacji ta sieć ma objąć, tak jak powiedział pan minister, ponad 1500 km linii kolejowych zarządzanych przez Polskie Linie Kolejowe, część tras, po których jeździ Pendolino. Do końca roku pozostało już niewiele czasu, więc moje pytanie brzmi: Na jakim etapie są te prace i czy jest szansa na dotrzymanie tego terminu? Mam takie wątpliwości, czy to na pewno zostanie zrealizowane.


21 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Sławomir Żałobka:

    Dziękuję bardzo, panie marszałku.

    Tak jak powiedziałem, system ten jest wdrażany zgodnie z harmonogramem i nie ma żadnych ryzyk, które mogłyby spowodować, że nie ziści się to, o czym przed chwilą była mowa na sali sejmowej. Tak że nie wiem, z czego konkretnie te wątpliwości mogłyby się brać, bo po prostu nie dostrzegamy takich zagrożeń. Dziękuję serdecznie.Małgorzata Pępek i Dorota Rutkowska - pytanie z 24 września 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pytania w sprawach bieżących Posłanki Małgorzata Pępek i Dorota Rutkowska - PO w sprawie realizacji inwestycji kolejowej polegającej na wdrażaniu systemu ERTMS/GSM-R


241 wyświetleńZobacz także:

Małgorzata Pępek i Dorota Rutkowska - pytanie z 9 lipca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Pytania w sprawach bieżących Posłanki Małgorzata Pępek i Dorota...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Oświadczenie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Rutkowska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Elżbieta Królikowska Kińska i Dorota Rutkowska - pytanie z 8 października 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Pytania w sprawach bieżących Posłanki Elżbieta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy