Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2011 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 385) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 473).


Poseł Barbara Bartuś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Rzecznik! Na galerii wciąż jest pan Knurowski. I tu jest taka prośba do pani rzecznik, prośba i pytanie, które pan Knurowski przekazuje: Czy dla niego jest jeszcze jakaś szansa? Bo pani mówiła o tej sprawie. I prośba, żeby pani mogła jeszcze na koniec przekazać swoją opinię.

    Ale w kontekście tego pytania i tej dyskusji, która tutaj jest, i tego, że wszyscy w zasadzie zauważają pewną nieskuteczność, brak możliwości działań w sytuacjach, kiedy wydaje się, że ludzie naprawdę zostali pokrzywdzeni... My jako posłowie też w swoich biurach poselskich często się z tym stykamy. I tutaj pytanie do pani rzecznik, ponieważ my posłowie mamy też środki zagwarantowane chociażby w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, m.in. możemy składać interpelacje, zapytania, też zadawać pytania tutaj na sali. To, co ja zauważam, będąc drugą kadencję w Sejmie, to jest to, że często te odpowiedzi są takie, że trzeba udzielić odpowiedzi i tyle.

    Są sprawy ważne dla ludzi, a czasami postępowanie sądowe zakończone tak naprawdę nawet przez niewiedzę tych poszkodowanych osób, kończy jakąkolwiek dalszą działalność, jakąkolwiek pomoc dla tych osób, nie ma takiej możliwości. (Dzwonek)

    I ponowię to pytanie, które tu już padało. Czy pani rzecznik nie uważa, że należałoby dokonać nowelizacji nie tylko samych przepisów dotyczących pani działalności, działalności rzecznika praw obywatelskich, ale też dotyczących tego, co my jako posłowie możemy, interweniując chociażby w urzędach?Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 28 czerwca 2012 roku.


75 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś - PiS w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy