Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (druki nr 3432 i 3630).


Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mediacja jest oczywiście czymś dobrym, wskazanym. Nie mogę jednakże nie poruszyć po raz kolejny kwestii pośpiechu w pracach prowadzonych w tej Izbie, szczególnie w pracach nad zmianami kodeksów. Ten projekt wpłynął bodajże w maju tego roku, a już uchwalamy ustawę. Zauważam - co jeszcze raz pragnę podkreślić - że niestety projekt ten nie rozwiązuje problemu polubownego załatwiania sporów, ponieważ tak naprawdę do sądów trafiają już te sprawy, których najczęściej nie udaje się załatwić polubownie. To są często sprawy dotyczące obrotu gospodarczego, przedsiębiorców, którzy chcieli uzyskać od nieuczciwych kontrahentów zapłatę za swoje usługi czy inne należności. Często jest tak, że oni sami uważają, że łatwiej jest załatwić sprawę polubownie i próbują, mówiąc kolokwialnie, dogadywać się, a kiedy nie dojdą do porozumienia, wtedy zwracają się do sądów. My wydłużamy im dzisiaj ten czas, kiedy mogą oni dochodzić swoich roszczeń, kiedy mogą otrzymać stosowne postanowienie sądu, czas, kiedy ich nieuczciwy kontrahent może na przykład wyprowadzić majątek.

    Chciałabym także zwrócić uwagę - i prosić pana posła sprawozdawcę o wyjaśnienie - na kwestię kosztów, którą poruszyłam w swoim wystąpieniu, która wzbudziła pewne zdziwienie. (Dzwonek) W moim przekonaniu - jeszcze raz podkreślę - te koszty nie zmniejszą się, bo nie wiem, na ile częściej mediacja będzie skuteczna, a koszty trzeba będzie ponieść. Dzisiaj największe zainteresowanie tą ustawą wykazują osoby, które zamierzają uzyskać wpis na listę mediatorów, i najbardziej interesuje ich przyjęcie przez ministra rozporządzenia określającego, jakie będą stawki za ich pracę. To wzbudza największe zainteresowanie w pracach nad tą ustawą. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów


79 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś - PiS w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy