Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pomoc seniorom jest tematem bardzo obszernym. Nie można zapominać o zabezpieczeniu zdrowotnym ani o tym, że w Polsce brakuje lekarzy, a szczególnie lekarzy geriatrów, ani o tym, że nie ma oddziałów geriatrycznych. Dlaczego ich nie ma? Bo są źle finansowane. Człowieka starszego, seniora, osoby niepełnosprawnej nie powinno się traktować jak człowieka, który przychodzi się leczyć do szpitala na jedno schorzenie. Zwykle chodzi o osobę bardzo schorowaną, cierpiącą na wiele schorzeń. Tu pojawia się kwestia płacenia.

    W swoim wystąpieniu chciałabym się jednak zająć inną sferą - sferą dochodową emerytów, systemem emerytalnym. Chociażby przed chwilą usłyszeliśmy straszenie, że po przyjęciu projektu ustawy skierowanego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę wysokość emerytur dramatycznie, drastycznie spadnie.

    (Poseł Jan Rzymełka: Tak mówią eksperci.)

    Nie wiem, czy tak mówią eksperci. Wiem jedno, że wysokość emerytur drastycznie spadła po wprowadzeniu reformy z 1999 r. Obecnie mamy tzw. emerytury kapitałowe i te emerytury są drastycznie niższe niż emerytury, które były naliczane dotychczas. Chciałabym zapytać panią minister, skąd bierze się ta kwota ponad 2000 zł średniej emerytury. Czy w tej kwocie są uwzględnione wszystkie emerytury służb wojskowych, czyli emerytury z zabezpieczenia społecznego, czy mówimy o emeryturach z ubezpieczenia społecznego? Jaka to jest różnica? A jeżeli emeryci mają dzisiaj tak wysokie świadczenia, jak pani minister mówi, to chciałabym zapytać, dlaczego rząd PO-PSL był przeciwny przyjęciu projektu Prawa i Sprawiedliwości, który zmierzał do tego, żeby ograniczyć egzekucję komorniczą z emerytur, aby najniższa emerytura, czyli emerytura w wysokości netto niewiele ponad 700 zł, była wolna od zajęć komorniczych. (Dzwonek) Wiemy, że osoby starsze to są osoby niepełnosprawne, ale też to są osoby, które są bardzo rzetelne. Wszyscy wiemy, że to emeryci płacą wszelkie zobowiązania, ale też emerytów łatwo naciągnąć. Często zdarza się tak, że emeryt, nawet z niskim świadczeniem, zaciąga pewne zobowiązania, a potem zostaje całkowicie bez środków do życia.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Pani poseł, dziękuję bardzo.

    Poseł Barbara Bartuś:

    A państwo polskie takiego emeryta nie chce chronić.

    (Głos z sali: Tak.)Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy seniorom, funkcjonowania systemu emerytalnego oraz jego finansowania


479 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś - PiS w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy