Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Renata Zaremba


Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2792 i 2886). Poseł Renata Zaremba:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Warto jeszcze raz podkreślić i zaznaczyć, że zgłoszona ustawa - poselski projekt ustawy - przez klub Platformy Obywatelskiej została... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-30 11:28

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2792 i 2886). Poseł Sprawozdawca Renata Zaremba:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dniu 5 listopada 2014 r. Komisja Finansów Publicznych rozpatrywała poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, druk nr 2792.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-30 11:25

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Renata Zaremba:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dzisiaj Grupa Azoty ma wielką pozycję na rynku, zwłaszcza na rynku europejskim, ale nie miałaby takiej, gdyby nie konsolidacja polskiej chemii. I to jest wielki sukces rządów Donalda Tuska. (Wesołość na sali)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-01 20:05

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 04 czerwca 2014 roku.

Sekretarz Poseł Renata Zaremba: „Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia prezydenta Rzeczypospo­litej Polskiej Działo się w mieście stołecznym Warszawie w dniu 4 czerwca 2014 r. w sali obrad Sejmu Rzeczypospoli­tej Polskiej. Początek posiedzenia o godz. 15 min 03. Przewodniczący: marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Sekretarze Zgromadzenia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-04 16:49

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Sekretarz Poseł Renata Zaremba:     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - Gospodarki - godz. 9,     - Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 10. Dziękuję. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-26 20:51

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druki nr 2203 i 2280). Poseł Renata Zaremba:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chyba nikt nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-25 13:19

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-17 07:43

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2013 roku.

23 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra skarbu państwa ˝Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2011 r.˝ (druk nr 1018) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 1739). Poseł Renata Zaremba:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawiam stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-08 22:55

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 roku.

Sekretarz Poseł Renata Zaremba:     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - Finansów Publicznych wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 9,     - Edukacji, Nauki i Młodzieży - godz. 9.15,     - Administracji i Cyfryzacji - godz. 9.30,     - do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-24 15:22

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

29 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1564 i 1594). Poseł Renata Zaremba:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawiam stanowisko dotyczące uchwały Senatu w sprawie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-30 08:11

Zobacz także: