Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Renata Zaremba


Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2013 roku.

12, 13 i 14 punkt porządku dziennego:   12. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2012 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-27 21:45

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2013 roku.

Sekretarz Poseł Renata Zaremba:     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - Etyki Poselskiej - godz. 9.30,     - Finansów Publicznych - godz. 9.30,     - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 9.30,     - Sprawiedliwości i Praw Człowieka wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych - godz.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-12 20:40

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 19 czerwca 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1045 i 1431). Poseł Renata Zaremba:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawiam stanowisko dotyczące rządowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-24 15:51

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 maja 2013 roku.

15 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Renata Zaremba:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów odniosła duży sukces. Tym razem udało się obronić przed wrogim wezwaniem. Panie ministrze, czy mają państwo wiedzę, jakie były jednak powody, że rosyjski Acron przedłużał kilka razy terminy wezwania do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-13 21:38

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 08 maja 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze ˝LOT˝ (druki nr 1242 i 1262). Poseł Renata Zaremba:     Dziękuję bardzo, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytania sprowokował pan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-11 20:01

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 08 maja 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze ˝LOT˝ (druki nr 1242 i 1262). Poseł Renata Zaremba:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawiam stanowisko wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-11 13:53

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 04 kwietnia 2013 roku.

Sekretarz Poseł Renata Zaremba:     Dziękuję, panie marszałku.     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - o godz. 9,     - Gospodarki - o godz. 9.15,     - Etyki Poselskiej - o godz. 9.30,     - Odpowiedzialności Konstytucyjnej - o godz.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-08 10:34

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 22 marca 2013 roku.

15 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w PLL LOT SA. Poseł Renata Zaremba:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Światowe linie lotnicze, jak i ci bliżsi naszemu podwórku europejscy przewoźnicy przeżywają kryzys. Wynika on zarówno z wysokich cen paliwa lotniczego, jak i załamania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-24 15:21

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 06 marca 2013 roku.

Sekretarz Poseł Renata Zaremba:     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - do Spraw Służb Specjalnych - o godz. 10.30,     - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - o godz. 10.30,     - Administracji i Cyfryzacji - o godz. 11,     - do Spraw Unii Europejskiej - o godz. 11,     -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-08 21:06

Zobacz także:Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2013 roku.

Sekretarz Poseł Renata Zaremba:     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - Gospodarki - godz. 10.15,     - Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 12,     - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 13,     -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-21 10:41

Zobacz także: