Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • po
  • swietokrzyskie
  • video


Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 2418 i 2836). Poseł Artur Gierada:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Jak przystało po tak wzorowej pracy w komisji, chcę podziękować wszystkim przedstawicielom klubów, które brały udział w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-12 10:43

Zobacz także:Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 2418 i 2836). Poseł Sprawozdawca Artur Gierada:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki przedstawić sprawozdanie komisji z prac nad rządowym projektem nowelizacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-08 10:55

Zobacz także:Poseł Marzena Okła-Drewnowicz - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2782 i 2820). Poseł Marzena Okła-Drewnowicz:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-25 12:01

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pan minister wspomniał o zwiększaniu środków na działalność statutową jednostek naukowych. Moje pytanie jest związane z tą częścią pana wypowiedzi. Pytanie brzmi: Czy przewidywane jest zwiększenie środków na działalność... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-25 08:28

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 1728 i 2760). Poseł Renata Janik:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Bardzo się cieszę, że poselski projekt ustawy został pozytywnie przyjęty przez wszystkie kluby. Bardzo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-13 22:48

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 1728 i 2760). Poseł Sprawozdawca Renata Janik:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam zaszczyt przedłożyć Wysokiej Izbie sprawozdanie komisji o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-13 22:13

Zobacz także:Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druki nr 2693 i 2752). Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Poseł Małgorzato! Chciałbym bardzo podziękować, druhno Małgorzato, za wszystkie pozytywne... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-13 21:49

Zobacz także:Poseł Marzena Okła-Drewnowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2782). Poseł Marzena Okła-Drewnowicz:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałabym pana ministra zapytać, jak wyglądała waloryzacja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-12 20:28

Zobacz także:Poseł Marzena Okła-Drewnowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2782). Poseł Marzena Okła-Drewnowicz:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-12 20:21

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Renata Janik:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rządowy projekt zakłada wprowadzenie nowego typu czynu zabronionego polegającego na prowadzeniu pojazdów mechanicznym bez wymaganych uprawnień, które zostały uprzednio utracone np. w związku z orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-17 10:30

Zobacz także: