Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • janik
  • po
  • swietokrzyskie
  • video


Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-11 16:55

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-10 16:06

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-09 09:57

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 12:09

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Renata Janik:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Nawiązując do dzisiejszej dyskusji dotyczącej sytuacji rodzin nieudolnych i zdarzających się przypadków odbierania dzieci takim rodzinom, chciałabym zapytać: Jakie działania podejmuje rząd w celu zwiększenia dostępu do świadczeń rodzinnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 12:05

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 3407 i 3441). Poseł Renata Janik:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie komisyjnego projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 09:56

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 3194 i 3340). Poseł Renata Janik:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z satysfakcją przyjmuję pozytywne przyjęcie senackiego projektu ustawy przez wszystkie kluby. Bardzo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 11:09

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 3194 i 3340). Poseł Sprawozdawca Renata Janik:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam zaszczyt przedłożyć Wysokiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 08:24

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Renata Janik:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Patomorfologia jest specyficznym działem medycyny, o którym prasa niewiele pisze, a pacjenci niewiele wiedzą. Jednak rola patomorfologów w onkologii jest szczególna ze względu na fakt, że większość diagnoz, rozpoznań pochodzi z ocen... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-22 13:24

Zobacz także:Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. (druki nr 2861 i 3127). Poseł Renata Janik:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 21:00

Zobacz także: