Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • po
  • podkarpackie


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

30 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 3461). Poseł Krystyna Skowrońska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska z zadowoleniem przyjmuje to przedłożenie,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 19:24

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

29 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3460). Poseł Krystyna Skowrońska:     Mam taką prośbę. W naszym posiedzeniu uczestniczą przedstawiciele Związku Firm Pożyczkowych i mam prośbę, aby pan marszałek - bo dzisiaj... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 19:00

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

29 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3460). Poseł Krystyna Skowrońska:     Panie marszałku, mam prośbę, żeby wydłużyć o 1 minutę czas mojego wystąpienia, dlatego że chciałabym złożyć wyjaśnienie dotyczące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 18:56

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

29 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3460). Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! Ten projekt jest niezwykle oczekiwany przez konsumentów. Pani minister wskazała,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 18:29

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

23 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk nr 3430). Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Pani minister w dużej części odpowiedziała na zadane przez panie posłanki i panów posłów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 10:31

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

23 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk nr 3430). Poseł Krystyna Skowrońska:     Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! Dzisiaj rynek kapitałowy, rynek finansowy obejmuje bardzo wiele usług. Są to usługi bankowe,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 15:05

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3230 i 3468). Poseł Krystyna Skowrońska:     Panie Marszałku! Pani Minister! Zwrócę się do pana posła Romanka, może od tego zacznę. Pan poseł mówił... Przepraszam, nie pan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 09:26

Zobacz także:Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3230 i 3468). Poseł Sprawozdawca Krystyna Skowrońska:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Jako poseł sprawozdawca Komisji Finansów Publicznych mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 09:08

Zobacz także: