Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3230 i 3468).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Zwrócę się do pana posła Romanka, może od tego zacznę. Pan poseł mówił... Przepraszam, nie pan poseł Romanek, tylko... Dobrze. Pan poseł Romanek zadał pytanie dotyczące obciążenia, jeśli chodzi o niektóre podmioty, które dotychczas podlegały nadzorowi, a nie ponosiły z tego tytułu żadnych kosztów. W uzasadnieniu są wymienione między innymi towarzystwa funduszy inwestycyjnych, ale między innymi - zagraniczne osoby prawne według ustawy o giełdach towarowych prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału również nie płaciły. Za tę działalność, za wykonywanie tej działalności płaciły dwa podmioty. A zatem chodzi o sprawiedliwe podzielenie i dyskusja była długa. Pani minister powiedziała o długiej dyskusji nad przygotowaniem również takiego projektu. Chodzi o projekt i zamysł dotyczące równomiernego podziału ponoszenia kosztów w stosunku do podmiotów, które są nadzorowane, żeby nie było tak, że wiarygodność niektórych firm jest zapewniana poprzez nadzór, po badaniu, a koszty ponosi inny podmiot. Z tego powodu chcielibyśmy, czy chcieliby wnioskodawcy, i w sprawozdaniu jest to określone, te koszty podzielić w stosunku do podmiotów nadzorowanych. Przyjęto określone rozwiązanie. W tym zakresie dzisiaj w przypadku każdego podmiotu, który był nadzorowany, miał wiarygodność wobec swojego klienta, a nie uiszczał opłaty, nałożenie takiej opłaty oczywiście będzie podnosiło jego koszty, ale z kolei z drugiej strony podmioty, które musiały zapłacić za wiarygodność innych podmiotów, za ten nadzór, też będą usatysfakcjonowane. Mamy nadzieję na jedno: że przenoszenie i równomierne podzielenie kosztów nadzoru spowoduje to, że zarówno giełda papierów wartościowych, jak i krajowy depozyt będą również konkurencyjne, a zatem nie będzie podmiotów, które przenoszą się ze swoimi działaniami na platformy pozakrajowe. To pierwsze, najważniejsze stwierdzenie.

    W odniesieniu do wypowiedzi pana posła Janczyka - pani minister powiedziała o przedłożeniu rządowym dotyczącym między innymi nadzoru nad rynkiem finansowym i procedowaniem nad tym projektem jutro na posiedzeniu plenarnym Sejmu - chcę powiedzieć, że w zakresie tego, jak mamy rozmawiać o dobrych rozwiązaniach dotyczących rynku finansowego, jest jeszcze poselski projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Pewno będziemy o tym rozmawiać. A co do sprawy rejestru podmiotów, które z własnych środków udzielają pożyczek na rynku, dotyczącej między innymi rejestru, to pewno na ten temat odbędziemy długą dyskusję.

    Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o wysokość kosztów funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego, pan poseł Romanek wskazał, że to jest kwota ok. 200 mln zł. Ona jest częścią i ona jest omawiana na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych przy rozpatrywaniu projektu budżetu. A zatem w tym przypadku zdecydowana większość, czyli ponad połowa tych kosztów ponoszona jest przez banki. Tak było dotychczas i tak będzie po przyjęciu nowego projektu. Przedkładając to sprawozdanie, mam nadzieję, że te koszty zostaną równo podzielone i po raz pierwszy, to prawda, niektóre podmioty, które potrzebowały wiarygodności i które jako klienci oczekiwały, że państwo zagwarantuje wiarygodność ich działania, zapłacą koszty wykonywanego w ich instytucjach, w ich firmach nadzoru.

    Raz jeszcze chciałabym podziękować za współpracę paniom i panom posłom zarówno z podkomisji, jak i z komisji finansów oraz pani minister. Mamy stanowisko rządu, mamy termin wejścia w życie ustawy i rozumiemy, że jeżeli po pracach Senatu ten termin wyznaczony na 1 stycznia 2016 r. wejdzie, to rynek, który o tej zmianie czy o kierunku zmiany rozmawiał już długo, będzie przygotowany do tego. A nam powinno zależeć na tym, żeby ten nadzór doprowadził do tego, aby te podmioty były najbardziej wiarygodne i ryzyko ich działalności nie dotykało nigdy klienta, konsumenta. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.


20 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy