Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • kujawskopomorskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Tomasz Latos - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2013 r. (druk nr 2852) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3125). Poseł Tomasz Latos:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Zdrowia mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 09:50

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 3148 i 3164). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiedzialność za sytuację epizootyczną na swoim terenie ponosi oczywiście państwo i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 09:50

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druki nr 3138 i 3170). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja traktuję zapisy tej ustawy nie tylko jako pewną próbę opisu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 09:28

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druki nr 3130 i 3146). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 08:16

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druki nr 3130 i 3146). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 08:10

Zobacz także:Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2356 i 3118). Poseł Bartosz Kownacki:     Dziękuję, panie marszałku.     Wysoka Izbo! Na wstępie chciałbym podziękować pani poseł Brygidzie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 07:54

Zobacz także:Poseł Tomasz Latos - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2015 roku.

24 i 25 punkt porządku dziennego:   24. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (druk nr 2109) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia (druk nr 2743).   25.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-10 11:04

Zobacz także:Poseł Tomasz Latos - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2015 roku.

24 i 25 punkt porządku dziennego:   24. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (druk nr 2109) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia (druk nr 2743).   25.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-06 12:15

Zobacz także:Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o:   - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,   - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny,   - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy. Poseł Bartosz Kownacki:     Panie Ministrze!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-23 14:46

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 2604 i 3006). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa o OZE jest chyba jedną z najbardziej oczekiwanych w ostatnich latach ustaw. Były z nią wiązane ogromne nadzieje, ja sam interpelowałem do pana... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 10:46

Zobacz także: