Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • kujawskopomorskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w strukturze zamówień publicznych na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2014 Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-09 13:48Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-07 20:18Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-07 20:06Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-24 14:36Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus" Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-24 13:29
Poseł Tomasz Latos - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

37 punkt porządku dziennego: Rządowy dokument: ˝Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.˝ (druk nr 3071) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3401). Poseł Tomasz Latos:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-22 09:25

Zobacz także:Poseł Tomasz Latos - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.

37 punkt porządku dziennego: Rządowy dokument: ˝Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.˝ (druk nr 3071) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3401). Poseł Tomasz Latos:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-21 17:57

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Anna Elżbieta Sobecka:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Proszę Państwa! Istnieje obecnie tendencja, że państwo może ingerować we wszystkie sfery życia rodziny, a władza rodzicielska jest na każdym kroku kwestionowana. Przykładem tego jest choćby odbieranie rodzicom dzieci przez sądy z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 12:09

Zobacz także:Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2540 i 3420). Poseł Bartosz Kownacki:     W trybie sprostowania. Pierwsze czytanie odbywało się, jeżeli chodzi o kodeksy, na sali plenarnej. Komisja ma w tym zakresie niewiele do powiedzenia. Pan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 10:13

Zobacz także: