Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • kujawskopomorskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia
Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3177). Poseł Anna Elżbieta Sobecka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Państwo Przedstawiciele Wnioskodawców! Obywatelska inicjatywa ˝Rodzice chcą mieć wybór˝ jest ostatnią szansą na pozostawienie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 14:10

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2609 i 3178). Poseł Anna Elżbieta Sobecka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proponowana... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-06 11:52

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 16:30

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 16:05

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 12:55

Zobacz także:Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 14:15

Zobacz także:Poseł Bartosz Kownacki - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3131 i 3171). Poseł Bartosz Kownacki:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie zmienia zdania co do całości projektu, który został... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 13:59

Zobacz także:Poseł Tomasz Latos - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2013 r. (druk nr 2852) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3125). Poseł Tomasz Latos:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Nie przypuszczałem, znając od wielu lat... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 13:13

Zobacz także: