Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • kujawskopomorskie
  • prawoisprawiedliwosc
  • video
  • wystapienia


Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druki nr 2492 i 2843). Poseł Anna Elżbieta Sobecka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym spytać panią minister: Czy prawdą jest, że ułatwienie dla rolników dotyczy tylko jednego z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-07 17:42

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druki nr 2492 i 2843). Poseł Sprawozdawca Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-07 17:24

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druki nr 2811 i 2821). Poseł Anna Elżbieta Sobecka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rządowa ustawa to niebezpieczny twór naruszający prawo, który pomoże zagranicznym bankom wywłaszczać polskich... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-26 12:16

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (druki nr 2748 i 2837). Poseł Anna Elżbieta Sobecka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Cóż, wprowadzenie tej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-26 11:54

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 2777). Poseł Anna Elżbieta Sobecka:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Polacy są jednym z najdłużej pracujących społeczeństw. W naszym kraju przeciętnie przepracowuje się 2000 godzin w ciągu roku, podczas gdy w Niemczech... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-26 09:34

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 2792). Poseł Anna Elżbieta Sobecka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Z projektu wynika, iż z akcyzy powinny być zwolnione pojazdy ratujące ludzkie życie i zdrowie. W obliczu wprowadzonych zmian... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-25 09:42

Zobacz także:Poseł Anna Elżbieta Sobecka - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 1127, 1127-A i 2797). Poseł Anna Elżbieta Sobecka:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 22:56

Zobacz także:Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Piotr Król:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zgodnie z dyrektywą 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie istnieje konieczność tworzenia centrów informacji.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-22 12:51Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772). Poseł Piotr Król:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W Bydgoszczy upadły Zakłady Chemiczne ˝Zachem˝ i można powiedzieć, że to, co po nich pozostało, jest niewątpliwie bombą ekologiczną. Ze zleconego przez ratusz badania wynika, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 16:20Poseł Tomasz Latos - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Tomasz Latos:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Premier! Nie ukrywam, pani premier, że pierwszy raz lekarz jest premierem. Liczyłem na to, że w exposé szczególnie dużo czasu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-02 12:49

Zobacz także: