Mamy sukces! Wynegocjowane środki unijne na lata 2014-2020 pozwolą na dalszy, szybki rozwój Polski. No właśnie, ale jaki to będzie rozwój? Czy jesteśmy w stanie zaabsorbować te wszystkie środki w efektywny sposób? Musimy to zrobić naprawdę dobrze, bo kolejnego takiego budżetu już nie będzie. Przy wydatkowaniu tych środków, zwłaszcza na projekty infrastrukturalne powinniśmy w dużym stopniu uwzględniać zmieniającą się sytuację demograficzną. Nie chodzi tu tylko o dramatyczny spadek liczby urodzin, a bardziej o demografię wewnętrzną. Pewne rejony Polski wyludniają się bardzo szybko, nawet niektórym dużym miastom ubywa mieszkańców. Przepływ ludności w obrębie kraju stawia pytania, nie tylko jak inwestować, ale też, gdzie. Dlatego warto, przyjrzeć się wewnętrznej demografii w naszym kraju i inwestować przede wszystkim w te tereny, których potencjał będzie rósł l w najbliższym czasie się nie zmieni. Inwestowanie tam, gdzie ludzi ubywa, musi poparte naprawdę dobrą argumentacją.