alt

9 kwietnia 2015 roku Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w Posiedzeniu Sejmu RP odpowiadając na pytania w sprawach bieżących w sprawie planowanej likwidacji Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i Urzędów Żeglugi Śródlądowej, otwarcia możliwości wyzbycia się majątku Skarbu Państwa służącemu dotąd bezpieczeństwu publicznemu, wyprzedaży atrakcyjnych terenów położonych nad wodami oraz pozaprawnego "wygaszania" pracownikom umów o pracę.

Zachęcam do wysłuchania/obejrzenia:

http://beta.videosejm.pl/video/37751-barbara-bartus-marek-polak-edward-czesak-stanislaw-gawlowski-pytanie-z-9-kwietnia-2015-r