alt

25. kwietnia 2015 roku w Koszalinie w Filharmonii Koszalińskiej Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w uroczystej gali z okazji Jubileuszu 25-lecia istnienia Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Uroczystość poprzedziła msza święta w Katedrze.

alt

Wcześniej w centrali placówki odbyła się konferencja prasowa poświęcona dokonaniom Caritas przez ostatnie ćwierćwiecze.

 

Statystyki:

W koszalińskiej pralni dla ubogich codziennie pierze się 40 kg ubrań (8 prań), co rocznie daje 7 ton, a od początku istnienia placówki: 92 tony. Codziennie wydawane są tu ubrania dla 5 potrzebujących, rocznie dla 1590, a od początku dla 37 050 osób.

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci codziennie przyjmuje 40 dzieci, zaś od początku – 750.
Koszalińska jadłodajnia dla ubogich i bezdomnych wydaje codziennie 143 obiady, rocznie – 37 650, a od początku 941 250 obiady.

Dom Samotnej Matki w Koszalinie przyjmuje rocznie: 28 matek i 32 dzieci. Od początku działania przyjął 560 matek. W Domu Samotnej Matki urodziło się 154 dzieci.

Dom dla kobiet dotkniętych przemocą w Koszalinie daje schronienie rocznie 57 matkom i 21 dzieciom, a od początku istnienia pomógł 515 matkom i 274 dzieciom.

Hospicjum im. bp. Czesława Domina przyjęło już 540 chorych, zaś istniejące przy nim Hospicjum Domowe – 40.

W Kołobrzegu, Ostrowcu i Podczelu Caritas prowadzi ośrodki wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży, które przyjmują 2750 osób rocznie, zaś od początku działania przyjęły 47 234 osoby.

W Szczecinku Caritas prowadzi bursę dla ubogiej młodzieży, w której mieszka 20 osób rocznie, a przez cały okres działania zamieszkało 218 osób.

W Pile Caritas prowadzi przedszkole. To młoda placówka, korzysta z niej rocznie 160 dzieci, a od początku funkcjonowania skorzystało 208 dzieci.

Żywność zbierana dla biednych i potrzebujących w ramach akcji diecezjalnej Caritas to

15 ton rocznie i 375 ton od początku istnienia Caritas DKK.

Na pomoc bezpośrednią, czyli wypoczynek, wyprawki szkolne, rehabilitacja, leki, sprawy socjalne i charytatywne Caritas DKK przeznaczyła 5 250 000 zł.