W związku z moją nieobecnością na konferencji prasowej Pana Ministra Sportu i Turystyki Andrzeja Biernata, Pana Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka oraz Pani Posłanki Magdaleny Gąsior-Marek w dniu dzisiejszym czuję się zobowiązana uzupełnić podawane informacje o kilka dodatkowych.

Zadanie budowy basenu olimpijskiego w Lublinie zostało wprowadzone do planu wieloletniego w 2010 roku za ministra Adama Giersza. Do planu rocznego zadanie zostało wprowadzone w 2011 roku, minister Giersz podpisał umowę na dofinansowanie (przyznano 30 milionów złotych).

W 2012 roku przyznane zostało dodatkowe dofinansowanie (15 mln zł). Była to moja decyzja jako urzędującego Ministra Sportu i Turystyki.

W załączeniu przesyłam kopię Protokołu z posiedzenia Komisji ds. Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu z dn. 14 czerwca 2012 i 17 lipca 2012 roku, oraz kopię zatwierdzonego przeze mnie Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu na rok 2012 (nasza inwestycja znajduje się pod numerem 25).

Jednocześnie chciałabym wyrazić ubolewanie z powodu – w moim przekonaniu – intencjonalnego pomijania mojego wkładu w realizację tej inwestycji, o czym świadczy brak zaproszenia do wzięcia udziału w konferencji prasowej. Jednocześnie chciałabym podkreślić, że mimo różnego rodzaju nieporozumień, członkowie Platformy Obywatelskiej realizują wspólnie priorytetowe dla Lublina zadania.

Joanna Mucha