3 maja Posłanka Joanna Mucha wzięła udział w wielu uroczystościach z okazji 224. Rocznicy uchwalenia Konstytucji.

O 9:00 rano miała przyjemność uczestniczyć w uroczystej Radzie Miasta w Trybunale Koronnym w Lublinie. W godzinach południowych złożyła wieniec pod Pomnikiem Konstytucji 3 maja.

O 15:00 odwiedziła mieszkańców Studniska, wsi położonej w gminie Józefów nad Wisłą na festynie zorganizowanym przez Sołtysa i Radę Sołecką wsi Studnisko. Posłanka odczytała na nim list Prezydenta Bronisława Komorowskiego do obywateli. Poniżej treść:

Szanowni państwo,

Trzeci maja to święto wszystkich Polaków. To święto Rzeczypospolitej, która od stuleci ma swój udział w dziedzictwie europejskiej demokracji. Uchwalanie Konstytucji Trzeciego Maja było wyrazem gotowości narodu polskiego do wzięcia odpowiedzialności za proces modernizacji kraju. Był to akt odwagi i jedności. Dowód troski o zachowanie tożsamości narodowej, a jednocześnie świadectwo otwarcia na nowoczesność.

Działając razem, potrafimy wyprzedzić swoją epokę i wytyczać kierunki przemian. Tak było 3 maja 1791 roku, kiedy – mimo wewnętrznych sporów i zewnętrznych ataków – Sejm Wielki uchwalił pierwszą w Europie konstytucję. Tak było również, kiedy w 1989 roku Polacy obalili komunizm, rozpoczynając proces demokratycznych przeobrażeń w Europie Środkowej i Wschodniej. W ślad za odzyskaną wtedy wolnością przyszła samorządność, która przyspieszyła rozwój i modernizację państwa.

Dzisiaj wolna i samorządna Polska świętuje 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Cieszę się, że obchody obejmują cały kraj, jednocząc lokalne społeczności. Ten dzień jest okazją do bycia razem i wspólnego przeżywania tych samych wzruszeń, które od wieków towarzyszą wszystkim identyfikującym się z biało-czerwoną flagą. Łączy nas poczucie narodowej wspólnoty i dążenie do czynienia Polski coraz lepszą i bardziej nowoczesną.

Rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja przypomina nam również o tym, że reformy muszą wyprzedzać zagrożenia, a narodowy interes stać ponad wszelkimi podziałami. Że wspólnie powinniśmy podejmować stojące przed Polską wyzwania.

W dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja łączę się ze wszystkimi Polakami w poczuciu dumy z Polski, z jej historycznych i współczesnych dokonań.

Bronisław Komorowski