Posłanka Joanna Mucha objęła honorowym patronatem panel dyskusyjny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej “Motywacja w sporcie”. Wydarzenie odbędzie się w Rudniku (powiat krasnostawski) w czwartek 28 maja o godzinie 10:00 w Hali Sportowej przy budynku Gimnazjum. Po panelu dyskusyjnym odbędzie się losowanie biletów na mecz Ekstraklasy Górnik Łęczna – Ruch Chorzów.  Serdecznie zachęcamy wszystkich chętnych z okolic do wzięcia udziału w tym evencie!

Sport jest niezwykle ważną dziedziną w rozwoju młodzieży i pełni niezwykłą rolę w życiu społecznym. To właśnie sport pozwala młodym ludziom na integrację, uczy współzawodnictwa, odpowiedzialności, systematyczności, szacunku dla przeciwnika, kształtuje charakter, ukierunkowując go na przezwyciężanie trudności i osiąganie sukcesu. Uprawianie sportu pełni też funkcję rehabilitacyjno-zdrowotną, często resocjalizacyjną. Dlatego w naszych rękach jest jak najszersze motywowanie młodzieży do uprawiana sportu. Czy to przez organizowanie uczniowskich klubów sportowych, udostępnianie w możliwie najwyższym wymiarze obiektów, budowę tych obiektów, pokazywanie, że istnieją inne związane ze sportem formy spędzania wolnego czasu, czy to przez uświadamianie, jak dużą rolę może odgrywać uprawianie sportu w profilaktyce zdrowotnej, kształtowaniu postaw życiowych.