Sztab wyborczy Andrzeja Dudy insynuuje, jakoby Prezydent Bronisław Komorowski chciał prywatyzować Lasy Państwowe. Warto zatem przypomnieć kilka faktów.

Zarówno Premier Donald Tusk jak i Premier Ewa Kopacz wielokrotnie podkreślali, że Lasy Państwowe nie zostaną sprywatyzowane. Premier Ewa Kopacz podczas jubileuszu 135-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w dniu 26 marca br. powiedziała: „Mój rząd, rząd PO i PSL nigdy nie planował i nie planuje prywatyzacji Lasów Państwowych. Jest dokładnie odwrotnie, wzmacniamy pozycję Lasów, my dbamy o polskie lasy i cieszymy się, że ich kondycja jest coraz lepszaCi, którzy są z Radomia wiedzą, co znaczy dla radomian honor. Ja dzisiaj daję Wam najświętsze słowo honoru: dopóki Platforma Obywatelska będzie miała cokolwiek do powiedzenia, rządząc w tym kraju, nigdy Lasy Państwowe nie zostaną sprywatyzowane”.

Dlatego grupa posłów PO-PSL zaproponowała w marcu 2014 roku projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP dotyczący Lasów Państwowych, który gwarantował szczególną ochronę lasów i miał na celu wzmocnienie ich pozycji. Według projektu:

  • -Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie.
  • -Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.
  • -Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności na równych zasadach. Zasady udostępniania i gospodarowania lasami określa ustawa.

Niestety Sejm – głosami Prawa i Sprawiedliwości – nie przyjął projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP dotyczących Lasów Państwowych. Za zmianami głosowało 291 posłów, przeciwko było 150, 2 wstrzymało się od głosu. Bezwzględna większość wynosiła 296 głosów.

Platforma Obywatelska liczyła, że zmiany poprą wszystkie kluby parlamentarne. Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwiło się jednak temu, ponieważ PiS nie chodzi o Lasy Państwowe, a wyłącznie o grę polityczną.