Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego
Karol Cebula - Prezes Tygodnika "Strzelec Opolski"
insp. Irena Doroszkiewicz - Opolski Wojewódzki Komendant Policji
ks. dr Arnold Drechsler - Dyrektor "Caritas" Diecezji Opolskiej
Franciszek Fejdych - Burmistrz Prudnika
Paweł Frącz - Prezes "Radio Opole S.A."
Ewa i Beniamin Godyla - właściciele Pałacu w Pawłowicach i PPHU "Kłos"
Danuta Jazłowiecka - Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Teresa i Kazimierz Jednoróg - Fundacja "Dom" z Opola
Ewelina Jelito - Sekretarz Powiatu Strzelce Opolskie
Bernard Klyta - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
Małgorzata Kwiring - Pondel - Prezes Stowarzyszenia "Nadzieja" w Kluczborku
prof. dr hab. Krzysztof Malik - Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej
Joanna Niedźwiedź - Dyrektor Opolskiego Oddziału PFRON
Sabina Nowosielska - Prezydent Kędzierzyna - Koźla
Janina Okrągły - Posłanka na Sejm RP
Jan Ostrowski - Prezes Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych
Włodzimierz Ożga - Dyrektor Opolskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych
Marek Szczepanik - Dyrektor Opolskiego Oddziału "Telewizji Polskiej S.A."
Małgorzata Tudaj - Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski
Tomasz Uher - Dyrektor Opolskiego Oddziału NFZ
Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski
Arkadiusz Wiśniewski - Prezydent Miasta Opole