"Spotkania przy kawie" to cykliczne wydarzenia organizowane przez Posłanki Janinę Okrągły i Danutę Jazłowiecką, których celem jest poznanie problemów mieszkańców Opolszczyzny oraz przybliżenie społeczeństwu aktualnych prac podejmowanych w Sejmie i Parlamencie Europejskim.

Tegoroczny cykl otworzyło spotkanie w Paczkowie, które odbyło się 17 kwietnia o godz. 17:00 w Muzeum Gazownictwa. Tematem przewodnim rozmowy była aktualna sytuacja osób starszych w regionie, kraju i za granicą.

Burmistrz Paczkowa, Pan Artur Rolka, przedstawił zabranym plany i działania, jakie zamierza podjąć, aby miasto to stało się w przyszłości atrakcyjnym i dobrym miejscem życia dla seniorów. Rozmawiano także o tzw. "kopertach życia", które niedługo mają być dostępne w domu każdej osoby powyżej 65 roku życia, mających zawierać informacje o przebytych chorobach i aktualnie zażywanych lekach. Dyskutowano również o domu dziennego pobytu,  który ma powstać w ramach rządowego programu Senior-WIGOR oraz o konieczności dostosowania programu do możliwości osób mniej zamożnych, a także małych gmin z dużym bezrobociem. Mieszkańcy wspominali o problemie z miejscami pracy oraz prosili o podjęcie starań na rzecz przywrócenia w Paczkowie opieki nocnej i światecznej.

Spotkanie pokazało, że mieszkańcy Paczkowa są dumni ze swojego miasta. Zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie, za co dziękujemy:) Przystępujemy do analizy zgłoszonych problemów i działań mających je zmienić.