"Darmowe porady prawne"

W ramach podpisanego porozumienia o współpracę między Biurem Poselskim Poseł Janiny Okrągły a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, istnieje możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych przez osoby niezamożne, które mają utrudniony dostęp do specjalistycznego poradnictwa prawnego.

Osoby które chciałyby skorzystać z pomocy prawnej dotyczącej prawa administracyjnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy i ubezpieczeń społecznych proszone są o kontakt z Biurem Poselskim Poseł Janiny Okrągły pod nr telefonu 77/ 887 21 11 najpóźniej dwa dni robocze przed terminem porady. 

 

Najbliższy termin porad: 21 kwietnia 2015 r.