Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Michał KabacińskiPoseł Michał Kabaciński - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 22:15

Zobacz także:Poseł Michał Kabaciński - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338). Poseł Michał Kabaciński:     Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Praktycznie już wszystko było powiedziane, jeżeli chodzi o krytyczne uwagi do tego projektu. Chciałbym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-18 12:57

Zobacz także:Poseł Michał Kabaciński - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Poseł Michał Kabaciński:     Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Walka z dopalaczami bezdyskusyjnie powinna się odbywać. Niestety sposób walki z dopalaczami, jaki proponuje Ministerstwo Zdrowia,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 18:46

Zobacz także:Poseł Michał Kabaciński - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2015 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o:   - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,   - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny,   - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy    (druki nr 2393, 2024, 2267 i 2981). Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 09:56

Zobacz także:Poseł Michał Kabaciński - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2872). Poseł Michał Kabaciński:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Moi przedmówcy w sposób wyczerpujący opisali i przedstawili propozycję przedstawioną przez senatora wnioskodawcę. Również wnioskodawca w sposób obszerny przedstawił... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-30 19:24

Zobacz także:Poseł Michał Kabaciński - Wystąpienie z dnia 26 września 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Poseł Michał Kabaciński:     Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Kaczyński swoją przygodę z kulturą skończyli na filmie ˝O dwóch takich, co ukradli księżyc˝...     (Głosy z sali:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-29 11:32

Zobacz także:Poseł Michał Kabaciński - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 2682). Poseł Michał Kabaciński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nie przedłużając, mój klub poselski również opowiada się za dalszymi pracami nad tym projektem, uznając, że faktycznie reguluje on bardzo wrażliwą kwestię, która... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-28 16:58

Zobacz także:Poseł Michał Kabaciński - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 2677). Poseł Michał Kabaciński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jest przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Bardzo krótko. Nie ukrywałem, jeżeli chodzi o uzasadnienie tego projektu, że jednym z elementów przemawiających za usunięciem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-28 12:54

Zobacz także:Poseł Michał Kabaciński - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 2677). Poseł Michał Kabaciński:     Panie Marszałku! Stanowisko w imieniu klubu było wyrażone przeze mnie w pierwszej części tej debaty, czyli w sprawozdaniu wnioskodawcy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)     (Poseł Krystyna Pawłowicz:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-28 12:33

Zobacz także: