Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

49 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druki nr 1195, 3500 i 3500-A) - trzecie czytanie.


Poseł Michał Kabaciński:

    Pani Marszałkini! Pani Premier! Chciałbym złożyć wniosek formalny o ogłoszenie przerwy, zwołanie Konwentu Seniorów i wytłumaczenie pani premier, że zgodnie z polskim prawem poseł nie może się zrzec immunitetu w trakcie interwencji. Dlatego przewidziana jest procedura...

    (Poseł Radosław Sikorski: Po to jest ta ustawa.)

    Ale niech pani doczyta i nie wprowadza opinii publicznej w błąd, bo posłowie nie mogą zrzekać się w samochodzie immunitetu. (Oklaski)

    Marszałek:

    Panie pośle, nie będę zwoływała Konwentu Seniorów.

    Poseł Michał Kabaciński:

    Ale nie mogą się... (Gwar na sali) Pani marszałek, pani premier, proszę odpowiedzieć.

    Marszałek:

    Proszę...

    Poseł Michał Kabaciński:

    Zgodnie z polskim prawem poseł w trakcie interwencji nie może zrzec się immunitetu. Jestem za tą ustawą, tylko nie chcę, żeby pani premier mówiła z tej mównicy, że posłowie przyklejają się do immunitetu.Poseł Michał Kabaciński - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka


114 wyświetleń

Zobacz także: