Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Krzysztof Borkowski


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3975).Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 10:00


Komisja Gospodarki (GOS)

Informacja Ministra Gospodarki na temat oferty offsetowej związanej z postępowaniem przetargowym na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 12:59


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3761) - referuje przewodniczący podkomisji poseł Krzysztof Gadowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 12:30


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle (druk nr 3775). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-22 16:30


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3760) - referuje przewodnicząca podkomisji poseł Alicja Olechowska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 10:00


Komisja Gospodarki (GOS)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców zajmujących się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec dostawców tych produktów (druk nr 3604) - uzasadnia poseł Krzysztof Borkowski.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle (druk nr 3775) - uzasadnia poseł Jacek Tomczak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 14:00


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (druk nr 3856). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-08 16:00


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3760).Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 13:18


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Gospodarki (GOS)

Informacja na temat Zaleceń dla Polski w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2015 r. - przedstawiają Minister Finansów i Minister Gospodarki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 12:01


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3249) - referuje przewodniczący podkomisji poseł Artur Gierada. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 14:06