Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3975).
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu
- przedstawia Przewodniczący Komisji.


30 wyświetleńZobacz także:


Komisja Gospodarki (GOS)
Rozpatrzenie propozycji tematów do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 r.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Gospodarki (GOS)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Gospodarki (GOS)
Informacja na temat Zaleceń dla Polski w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2015 r....

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Gospodarki (GOS)
Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Gospodarki (GOS)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Gospodarki (GOS)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Gospodarki (GOS)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Gospodarki (GOS)
Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle (druk nr 3775).

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Gospodarki (GOS)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Gospodarki (GOS)
Informacja Ministra Gospodarki na temat oferty offsetowej związanej z postępowaniem przetargowym...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy