Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Jacek Kozaczyński


Poseł Jacek Kozaczyński - Wystąpienie z dnia 21 marca 2014 roku.

23 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów oraz o realizacji ˝Krajowego programu zwiększania lesistości˝ w 2012 r. (druk nr 2056) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2115). Poseł Jacek Kozaczyński:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Poseł sprawozdawca wspomniał,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-26 12:03

Zobacz także:Poseł Jacek Kozaczyński - Wystąpienie z dnia 21 marca 2014 roku.

23 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów oraz o realizacji ˝Krajowego programu zwiększania lesistości˝ w 2012 r. (druk nr 2056) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2115). Poseł Jacek Kozaczyński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-26 11:10

Zobacz także:Poseł Jacek Kozaczyński - Wystąpienie z dnia 05 kwietnia 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego. Poseł Sprawozdawca Jacek Kozaczyński:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W czasie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego wpłynęły dwie poprawki.     Po... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-08 19:22

Zobacz także:Poseł Jacek Kozaczyński - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druki nr 1171 i 1188). Poseł Jacek Kozaczyński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Chciałbym podziękować wszystkim posłom za dzisiejszą dyskusję, a także za pracę w komisjach. Ten projekt ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-05 20:51

Zobacz także:Poseł Jacek Kozaczyński - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2013 roku.

13 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów oraz o realizacji ˝Krajowego programu zwiększania lesistości˝ w 2011 r. (druk nr 968) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 1093). Poseł Jacek Kozaczyński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-21 19:24

Zobacz także:Poseł Jacek Kozaczyński - Wystąpienie z dnia 28 września 2012 roku.

26 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez ministra środowiska informacja: Gospodarowanie wodami w Polsce w latach 2010-2011 (druk nr 594) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 697). Poseł Jacek Kozaczyński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-29 23:47

Zobacz także:Poseł Jacek Kozaczyński - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy Prawo pocztowe (druki nr 601 i 651). Poseł Jacek Kozaczyński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wiem, że wojewoda odpowiada za granice Rzeczypospolitej, ale teraz dostaje dodatkowe zadania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Jacek Kozaczyński - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy Prawo pocztowe (druki nr 601 i 651). Poseł Jacek Kozaczyński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić opinię w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także: