Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Bogdan Rzońca


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych na temat wykonywania nadzoru nad Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-29 16:01


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: - o Agencji Wywiadu (druk nr 2294) - o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (druk nr 2295). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 16:04


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 16:29


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych na temat sytuacji finansowej pracowników cywilnych w służbach mundurowych resortu spraw wewnętrznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-07 16:05


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2243) - przedstawia przewodnicząca poseł Anna Nemś. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 16:00


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2243) - uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych. Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druk... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-02 16:00


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Analiza efektywności działań policji dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2013 r. oraz prezentacja strategii na 2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - przedstawia Minister Spraw Wewnętrznych.Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych na temat systemu i zasad... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-20 16:04


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2205) - uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-19 16:02


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych na temat działań pełnomocnika ds. równego traktowania w służbach mundurowych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-13 16:06


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych na temat działań podległych mu służb i instytucji w związku z wydarzeniami na Ukrainie. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-12 16:01