Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • andrzejhalicki


„Welconomy Forum in Toruń”

Toruńskie forum to coroczne spotkania przedstawicieli rządu, samorządu i biznesu, mające kluczowy wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce i Europie. … więcej » Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 12:20

Zobacz także:

Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2011 roku.

10 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Andrzej Halicki:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Kiedy padają słowa mocne i ważne, ale niezasadne, to nie można przejść obok nich obojętnie. Chciałbym w dwóch, trzech... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-06 20:15

Zobacz także:Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku. Poseł Andrzej Halicki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Nie wchodząc w polemikę, bo to czas na pytania, powiem, że rzeczywiście logika albo zachwianie logiki: najpierw NATO, później Unia ma dzisiaj swoje dramatyczne konsekwencje na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-12 10:50

Zobacz także:Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku. Poseł Andrzej Halicki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Będę się starał nie wymieniać żadnego nazwiska, żeby nie było tego rodzaju pretekstu do przerywania. Oprę się też na twardych dokumentach, żeby nie było... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-12 00:09

Zobacz także:Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Andrzej Halicki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Temat jest dość oczywisty, właściwie dziwię się, że został złożony taki wniosek, notabene bez wniosku.     Dziękuję za informację ze strony ministerstwa. Potwierdzając, że pan poseł Makowski nie jest Grekiem, powiem, że jednak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-06 08:22

Zobacz także:Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-14 19:27

Zobacz także:Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druki nr 1799 i 1836). Poseł Andrzej Halicki:     Nie chcę kontynuować tej rozmowy, natomiast chciałbym powiedzieć, że jeżeli pan poseł Suski pragnie zobaczyć, to przyniosę list adresowany do 16 tys. warszawskich rodzin,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-10 11:41

Zobacz także:Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druki nr 1799 i 1836). Poseł Andrzej Halicki:     Panie Marszałku! Pani Minister! Ja nie byłem prezydentem miasta, ale mieszkałem w domu w Warszawie, który był objęty dekretem Bieruta, i tylko raz w ciągu ostatnich trzech... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-10 11:28

Zobacz także: