Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • andrzejhalicki


Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 19). Poseł Andrzej Halicki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Koledzy z Prawa i Sprawiedliwości tak ostro, gremialnie atakują dzisiaj ten obywatelski projekt, ale mam wrażenie, że nie konsultowali tego ze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15

Zobacz także:Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Andrzej Halicki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wydaje mi się, że to bardzo ważna debata, debata podsumowująca ten krótki czas, a jednocześnie potwierdzająca to, jakie są nasze priorytety na arenie europejskiej. Dziwię się, że ten czas w dużej mierze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 21:26

Zobacz także:Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 12 stycznia 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Andrzej Halicki:     Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rzeczywiście, 184 dni polskiej prezydencji to czas bardzo krótki, a przecież pamiętamy, ile zdarzeń miało miejsce. Była to więc bardzo intensywna, aktywna postawa Polski. Dość przypomnieć te... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-14 20:09

Zobacz także:
Poseł Andrzej Halicki - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Andrzej Halicki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bardzo poważny moment, bardzo poważna debata, bardzo poważny czas w Europie i bardzo poważne problemy, które stoją przed nami, i ze smutkiem trzeba spojrzeć na tę salę, na stenogram,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także:Poseł Andrzej Halicki - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Andrzej Halicki: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: