Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Witold Pahl


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - K 10/15 – (brak wyznaczonego posła), - SK 42/14 – pos. Eugeniusz Kłopotek,SK 2/15 – (brak wyznaczonego posła);Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 11:04


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - SK 18/15 – brak wyznaczonego posła, - K 2/14 – brak wyznaczonego posła, - P 54/14 – pos. Witold Pahl, - K 32/14 – pos. Andrzej Dera. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 11:01


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - P 2/14 – pos. Stanisław Piotrowicz, - SK 37/14 – pos. Wojciech Szarama, - SK 30/14 – pos. Wojciech Szarama, - SK 25/14 – (sprawa pos. Borysa Budki), - K 9/15 – (brak wyznaczonego posła). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 11:59


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - K 33/14 – pos. Eugeniusz Kłopotek, - K 20/14 – pos. Beata Kempa, - K 3/15 – (brak wyznaczonego posła), - SK 16/15 – (brak wyznaczonego posła). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 11:06


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - SK 35/14 – pos. Andrzej Dera, - K 9/14 – pos. Eugeniusz Kłopotek, - K 14/14 – pos. Stanisław Chmielewski.Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu – poselskiego projektu ustawy o szczególnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 11:06


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Ustawodawcza (UST)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druki nr 1590 i 3397). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 16:29


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu – poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu praw byłych właścicieli do rekompensaty z tytułu nacjonalizacji nieruchomości w latach 1944-1963 wraz z uzupełnieniem i autopoprawką (przedstawiciel wnioskodawców poseł Dariusz Joński).Podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o kuratorach sądowych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 10:08


Komisja Ustawodawcza (UST)

Uzupełnienie składu Prezydium Komisji;Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - SK 39/14 – pos. Ryszard Kalisz, - P 63/14 – pos. Ryszard Kalisz, - Kp 1/15 – (brak wyznaczonego posła), - SK 1/14 – pos. Wojciech Szarama, - SK 14/14 – pos. Stanisław Piotrowicz, - P... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 11:04


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Ustawodawcza (UST)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590) – kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-12 12:01


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Ustawodawcza (UST)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Robert Kropiwnicki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-06 11:31