Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.˝ (druk nr 3390) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 3471).


Poseł Józef Racki:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego oświadczam, że będziemy głosowali za przyjęciem sprawozdania Komisji Infrastruktury związanego ze stanem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działaniami realizowanymi w tym zakresie w 2014 r.

    Z informacji złożonej przez sprawozdawcę wynika, że stan ok. 70% dróg jest oceniany jako dobry. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynęły również działania Komisji Infrastruktury, jak i Sejmu wprowadzające określone przepisy prawne. Stąd spadek liczby zabitych o ok. 10%. Przecież Sejm przyjął z inicjatywy Sojuszu Lewicy Demokratycznej również obowiązek oznakowania pieszych poza terenami zabudowanymi. To jest element wpływający na to, że pieszy jest widoczny. Przyjęliśmy też ustawę nakładającą określone obowiązki na tych, którzy po raz pierwszy siadają za kierownicą. Przez pierwsze dwa lata muszą spełniać określone warunki, w tym dotyczące oznakowania samochodu, co niektórym wydaje się czymś trochę wstydliwym. Wprowadzono również określone zadania dla służb w odniesieniu do kierowców naruszających prawo na terenach zabudowanych. To też jest przyczyna tego, że zaczynamy jeździć bezpiecznie. Wydaje mi się jednak, jak i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, że mało uwagi przywiązujemy do oznakowania poziomego i pionowego. Tutaj powinniśmy wpływać na zarządców dróg, żeby tablice i znaki określające sposób poruszania się samochodu na jezdni były ustawiane prawidłowo. Bo dzisiaj jedziemy, widzimy tablicę wskazującą, że już jest teren zabudowany, a budynków nie ma. Stąd zarządcy dróg pod wpływem działań posłów, i nie tylko posłów, powinni właściwie podejść do tego zagadnienia i prawidłowo oznakować te drogi. Myślę, że wtedy również kierowcy wyciągaliby wnioski - że znak jest znakiem i należy go przestrzegać, a nie tak, jak dzisiaj, kiedy to mówimy, że znak jest, ale zabudowań nie widać.

    Jeszcze raz podkreślę, że Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem sprawozdania Komisji Infrastruktury przedłożonego w druku nr 3471. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r." wraz ze stanowiskiem Komisji


66 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy