Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

60 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1859 i 3704).


Poseł Józef Racki:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Odniosę się do sprawozdania Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

    Przedłożone sprawozdanie zawiera zmiany w art. 2 w pkt 23, w słowniczku, w definicji ustąpienia pierwszeństwa, chodzi o dodanie wyrazów: ˝w przypadku korzystania z przejścia dla pieszych - powstrzymania się od wejścia na nie˝. W art. 13 w ust. 1 dodaje się dwa zdania końcowe, o których mówił mój przedmówca. W art. 26 w ust. 1 również mówi się o pierwszeństwie pieszego. W tym artykule dodaje się też ust. 1a.

    Kiedy analizujemy przedłożone sprawozdanie, wydaje się, że dajemy znaczne uprawnienia pieszym, co zwiększa odpowiedzialność kierujących pojazdami. Tak jak powiedział mój przedmówca, sytuacja pieszego i kierującego pojazdem jest całkowicie odmienna. Kierujący pojazdem ma pojazd o określonym ciężarze, z kolei pieszy, który ma wejść na jezdnię, często będzie stwarzał niebezpieczeństwo, tak uważam.

    Dlatego też Polskie Stronnictwo Ludowe, rozważając sprawę głosowania - za czy przeciw - podejmie decyzję po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość, ale przede wszystkim weźmie pod uwagę to, czy jesteśmy dzisiaj do tego przygotowani. Nie mamy wysepek na przejściach. W Kaliszu są drogi o czterech pasach i pytanie brzmi: Kiedy osoba mniej sprawna przejdzie na drugą stronę czy chociażby do połowy jezdni? Myślę, że należy podjąć szkolenia w zakresie zachowania się na jezdni pieszego i kierowcy. Jeżeli będziemy o tym częściej mówili, to kierowcy będą reagowali na każdego pieszego, a pieszy nie wtargnie na jezdnię ze słuchawkami na uszach, z telefonem komórkowym przy uchu, nie patrząc na to, czy w ogóle ktoś się porusza po jezdni. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami


42 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy