Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3575 i 3707).


Poseł Józef Racki:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Bardzo bym chciał podziękować, właściwie dziękuję zarówno podkomisji, jak i komisji, posłom i posłankom za merytoryczny wkład w opracowanie tego projektu ustawy.

    Ta ustawa rzeczywiście jest krokiem we właściwym kierunku. Połączyliśmy dwie decyzje w jedną. Wreszcie decyzją wojewody albo starosty obejmiemy obszar prac, które będziemy wykonywać w zakresie infrastruktury drogowej. Dotychczas były to podzielone obszary. W elemencie drogi wojewódzkiej i drogi krajowej decyzję wydawał wojewoda, odcinał w granicach administracyjnych to, co jest rządowe i samorządu województwa, od tego, co jest gminne i powiatowe. Teraz cały obszar inwestycji będzie objęty jedną decyzją i to postępowanie będzie bardzo skrócone.

    Jeżeli chodzi o zawiadomienia, to oczywiście zastanawialiśmy się nad tym, jak zawiadomienia mają dotrzeć do właściwego adresata. Siedzący na sali kolega geodeta wie, że nie wszystkie adresy są uwidocznione, zawarte w ewidencji gruntów, która zwana jest katastrem nieruchomości, jest odesłanie do katastru nieruchomości. Też zastanawiałem się nad tym, ale pojęcie katastru już poszło tak daleko w obiegu prawnym. Jest definicja dotycząca odesłania: kataster a ewidencja gruntów. W jednej z ustaw jest to wyjaśnione. Dlatego powtórzyło się pojęcie ˝kataster nieruchomości˝ również w tym zapisie. Gdybyśmy sięgnęli do innych zapisów, to okazałoby się, że też tak było.

    Jeżeli chodzi o czas, o którym mówimy, czy o to, kto wniósł większy wkład, to trzeba powiedzieć jedno, że na posiedzeniu Komisji Infrastruktury debatowaliśmy o tym, jak usprawnić pracę. Finał tej pracy jest dzisiaj. Z mojego punktu widzenia powiem, że dobrze, że to się znalazło dzisiaj, a nie w czasie, kiedy realizowaliśmy inwestycje, bo rozpoczęliśmy procedury prawne i te procedury prawne być może trzeba byłoby prowadzić w nowym wątku prawnym. Dlatego skończyliśmy jedne zadania, przystępujemy do drugich i - myślę, że pan minister Grabarczyk przyzna mi rację - wchodzimy w nową rzeczywistość w nowym stanie prawnym.

    (Poseł Cezary Grabarczyk: Racja, absolutna racja.)

    Dziękuję przede wszystkim za poparcie tego projektu ustawy. Rozpatrzymy poprawki, które poseł zgłosił, będziemy na posiedzeniu komisji debatowali o tym, bo też miałem kiedyś, już wcześniej te wątpliwości, o których mówił kolega, dlaczego nie odsyłamy do tego, co jest, co nazywamy po imieniu, bo jest już w systemie prawnym taka definicja. Jeszcze raz dziękuję wszystkim posłom. (Oklaski)Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw


44 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Józef Racki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy