Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

39 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku (druk nr 3615) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 3777).


Poseł Marek Krząkała:

    Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Pani minister dużo dzisiaj mówiła o bezpieczeństwie. Wszyscy wiemy, jak ważne jest to w pracy. Cieszy fakt, że mamy do czynienia z taką tendencją, że zmniejsza się liczba wypadków w zakładach pracy. To widać na podstawie tych wypadków, które są badane, ale również doniesienia GUS, Głównego Urzędu Statystycznego, mówią o tej tendencji. Tych wypadków jest coraz mniej, co oczywiście cieszy. Natomiast w sprawozdaniu inspekcji pracy jest informacja o tym, że niestety było ponad 100, dokładnie 109, wypadków śmiertelnych w zakładach w czasie pracy. Dotyczyły one osób, które nie pracowały dłużej niż rok. W związku z tym moje pytanie brzmi: Jaki pomysł, jaką wizję ma inspekcja pracy, żeby zapobiec takiej skali wypadków? Dziękuję bardzo.Poseł Marek Krząkała - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji


51 wyświetleń

Zobacz także: