Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 3743 i 3786).


Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mówiąc zupełnie otwarcie, mam duży dyskomfort, zabierając dziś głos w sprawie, nad którą w sierpniu procedowała Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pewnie stanie się tak, że ten projekt, podobnie jak miało to miejsce na posiedzeniu komisji, zostanie przez Sejm przyjęty. Pojawia się jednak pytanie, jak należy zareagować, kiedy słyszy się następujące słowa wypowiadane przez przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości, cytuję: Wytworzyła się zła praktyka polegająca na tym, że sędziowie występują z powództwami o podwyżkę wynagrodzenia do sądu, a częstokroć rozpatrują to nawet te same sądy, w których sędziowie orzekają. Dalej: Prezesi sądów nie prowadzą polemiki ze stroną przeciwną w sposób należyty, wykazując argumentację - tu, jak rozumiem, raczej nie wykazując argumentacji - że ta podwyżka w świetle prawa nie przysługuje. Zdarzają się przypadki, że prezes sądu uznaje roszczenie albo - gdy zapadnie niekorzystny wyrok - spóźnia się ze złożeniem apelacji.

    Jednocześnie przedstawicielka Krajowej Rady Sądownictwa zauważyła wyraźnie, cytuję: Brak jest zaufania co do tego, że sądy rozstrzygają sprawy zgodnie z prawem w stosunku do sędziów i innych pracowników sądu. Oświadczyła również, że nie może się zgodzić z poglądem, iż prezes sądu jako pracodawca nie dba o to, aby orzeczenie zostało wydane zgodnie z prawem.

    Wysoka Izbo! Zacytowałam te wypowiedzi, bo uważam, że świadczą one o istnieniu kryzysu, być może nawet poważnego, w relacjach pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a sędziami. Temat dotyczący stawek awansowych i kilometrówek nie pojawił się teraz, znany jest nam nie od dziś. W dodatku jest okraszany zarzutami, oczywiście w domyśle, dotyczącymi braku niezawisłości sędziów bądź tego, że prezesi nie dbają o budżet państwa. Nie wiem, czy kazuistyczne rozwiązanie zaproponowane w Prawie o ustroju sądów powszechnych jest najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu. Pojawiające się wzajemne pretensje raczej źle świadczą o naszym państwie.

    Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej wstrzyma się od głosowania, uznając, że doszło do sytuacji patowej, w przypadku której nie znaleziono optymalnego rozwiązania. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych


29 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy