Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3659 i 3787).


Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zgodnie pracowaliśmy nad projektem, zawartym w druku nr 3659, dotyczącym zmian w Kodeksie karnym i niektórych innych ustawach, i to od pierwszego czytania po jednogłośne przyjęcie ustawy w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Co prawda pojawił się podczas obrad temat wskazany przez Biuro Analiz Sejmowych, dotyczący tak naprawdę charakteru dokumentu wydawanego pokrzywdzonemu. Krótko mówiąc, zrodziło się pytanie, do czego on jest potrzebny. Czy będzie mieć znaczenie dla procesu karnego, czy też powinien być raczej traktowany jako krótka informacja służąca załatwianiu np. spraw ubezpieczeniowych we własnym kraju, i to na etapie wstępnym? Przecież może się ostatecznie okazać, że przestępstwa nie popełniono. Stąd przyjęliśmy poprawkę sugerowaną przez BAS i akceptowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, która powinna rozwiać wątpliwości co do charakteru dokumentu wydawanego pokrzywdzonemu. Lepiej gdy nazywamy go potwierdzeniem, a nie zaświadczeniem, co będzie wskazywać na jego nie procesowy, a bardziej faktyczny charakter.

    Jeśli chodzi o merytoryczną wartość projektu, to mówiliśmy o niej podczas pierwszego czytania i pracy w komisji, tak że dziś możemy jedynie powtórzyć, że wypełniamy m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem. Dla mnie absolutnie kluczowe jest rozwiązanie stanowiące kolejny krok w walce z terroryzmem. Niedopuszczalne będzie jakiekolwiek finansowanie organizacji terrorystycznych, np. pod przykrywką działalności edukacyjnej czy zdrowotnej.

    Wysoka Izbo! Nasz klub Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie oczywiście głosował za przyjęciem projektu, ale bardzo nas smuci fakt, że prawo karne musi wciąż nadążać za zmianami dokonującymi się na świecie. Mam tylko nadzieję, że nigdy, powtarzam, nigdy nie będziemy musieli dokonywać takich zmian, które mogłyby być w przyszłości pochodną ruchów uchodźczych do Europy. Niech zwycięży optymizm w rozwiązaniu tego najważniejszego dziś dla naszego kontynentu problemu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw


22 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy