Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

41 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3659).


Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Oczywiście rozumiem wagę polskich zobowiązań w zakresie prawa karnego, które wynikają z naszego członkostwa w Unii Europejskiej i Radzie Europy. Myślę, że merytoryczna wartość projektu, nad którym debatujemy, jest bezdyskusyjna, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, co widać na przykładzie art. 165a Kodeksu karnego, że musimy nie tylko nadążać za coraz lepiej zorganizowanymi organizacjami terrorystycznymi, ale dokonywać, co niestety w tym przypadku jest bardzo trudne, ruchów wyprzedzających.

    W 2009 r. dodano art. 165a w Kodeksie karnym, oczywiście w słusznej sprawie, ale przestępstwu nadano charakter przestępstwa kierunkowego, co stanowi zaakceptowanie faktu, że sprawca działa z zamiarem dokładnie ukierunkowanym, w tym przypadku w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Już w następnym roku, 2010, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że fundusze udostępnione organizacji terrorystycznej same w sobie niosą ryzyko sprzeniewierzenia celem wspierania takiej działalności. To oczywista prawda, że finansowanie terroryzmu to po prostu przekazywanie środków organizacji lub samemu terroryście w jakimkolwiek celu.

    Mówię o tym, zdając sobie sprawę, że dla niektórych osób może to być odległy temat, sprawa wynikająca jedynie z naszych międzynarodowych zobowiązań, a nie z realnych zagrożeń. I oby tak zostało na zawsze. Ale proszę też pamiętać, że w roku 2009 nawet nam do głowy nie przyszło, że powstanie Państwo Islamskie, nie mówiąc o zamachach na polskich turystów w Afryce Północnej.

    Komitet Moneyval działający przy Radzie Europy, który jest, można rzec, bezpośrednim sprawcą zmian w naszym krajowym prawie, dokonuje oszacowania przepisów. Świadomie używam określenia ˝oszacowanie˝, bo ostatnio pojawiła się moda na używanie określenia ˝ewaluacja˝. Na marginesie powiem, że niektórzy mylą ją z ewolucją, a ja zdecydowanie wolę polskie odpowiedniki.

    Kolejne zmiany będą z pewnością dyskutowane na posiedzeniu komisji, np. te dotyczące wprowadzenia karalności przygotowania do przestępstwa prania brudnych pieniędzy, co zresztą skrytykował Sąd Najwyższy, ale co wynika z naszych zobowiązań międzynarodowych. Podobnie zobowiązani jesteśmy do implementacji dyrektywy unijnej, która nakazuje penalizację fałszowania niewyemitowanych jeszcze, ale przeznaczonych do obiegu środków płatniczych.

    Chcę nadto zwrócić uwagę Wysokiej Izby na zarzut, z jakim się spotkaliśmy, odnoszący się do nieuzasadnionego zróżnicowania kar, które mogą być zasądzone w stosunku do uczestników gier hazardowych prowadzonych przez podmioty zagraniczne oraz tych urządzanych lub prowadzonych przez podmioty polskie.

    Wszystkie te problemy omówimy na posiedzeniu komisji - tak, na pewno będzie to Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - do czego Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej się skłania, jednocześnie podkreślając, pewnie do znudzenia, fakt wrzucenia projektu, bo tak oczywiście się stało, na ostatnią chwilę, co możemy właściwie traktować już jako standard. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw


40 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy