Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat skutków suszy.


Poseł Elżbieta Nawrocka:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Rolnicy z mojego terenu województwa łódzkiego, gdzie suszą objętych jest 18 powiatów i gdzie mamy dość dużą liczbę producentów trzody i bydła, mają obawy, czy w ogóle będą mogli skorzystać z tej pomocy. Mają też obawy, jak te szkody będą szacowane. Stąd takie moje krótkie, wyrywkowe pytania. Czy komisje mogą szacować szkody powstałe w wyniku suszy w trwałych użytkach zielonych na łąkach i pastwiskach? Czy do ustalania 30% szkód należy wliczać produkcję zwierzęcą? Pan minister częściowo już odpowiedział na to pytanie, ale czy te kryteria można by jeszcze zmienić, żeby rolnicy rzeczywiście mogli z tej pomocy skorzystać? Z czego również wynika to, że pomoc musi być obniżona o 50% w przypadku braku ubezpieczenia? Dlaczego komisje mogą szacować szkody spowodowane przez suszę tylko w przypadku jej potwierdzenia przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa i z czego to wynika?

    Mam również takie pytanie: Czy samorządy wojewódzkie (Dzwonek) otrzymają dodatkowe środki na spółki wodne? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy


407 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Jan Łopata, Mirosław Pawlak, Marek Gos, Henryk Smolarz, Genowefa Tokarska, Krystyna Ozgai Elżbieta Nawrocka - pytanie z 23 kwietnia 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Jan Łopata, Mirosław...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o funkcjonowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Elżbieta Nawrocka - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o osobach starszych

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł John Abraham Godson - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy