Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Informacja prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski.


Poseł John Abraham Godson:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Obawy i strachy, które mamy dzisiaj przed nieznanym, w mojej ocenie są normalne. Też mam czasami takie obawy. Chcę jednak powiedzieć, że strach jest złym doradcą, i pragnę podać kilka powodów, dla których uważam, że powinniśmy być choć odrobinę otwarci na uchodźców. Dużo podróżuję i wszędzie, gdzie jestem i mówię o Polsce, Polska jest znana z tego, że jest krajem solidarności, krajem gościnnym. Śmiem nawet powiedzieć, że to jest najbardziej rozpoznawalna marka Polski. Polska zawsze była znana z tego, że stanowiła schronienie dla ludzi prześladowanych. Ale chcę też powiedzieć, że bardzo łatwo to zniszczyć - poprzez strach, poprzez nieodpowiedzialne zachowania. Brak solidarności z innymi krajami europejskimi dzisiaj może oznaczać brak solidarności z ich strony jutro. Zatem w naszym interesie jest to, abyśmy byli solidarni.

    Przypomnę, że Polska niegdyś skorzystała z gościnności innych krajów. W latach 40-tych nawet Afryka przyjęła kilkanaście tysięcy uchodźców - Tanzania, Zambia, RPA czy Kenia. W latach 80. Grecja, będąc 10-milionowym krajem, przyjęła 40 tys. polskich uchodźców. To zobowiązuje.

    Pan premier Kaczyński mówił o swoich obawach dotyczących islamizacji Europy. Chcę powiedzieć, że islamizacja Europy następuje nie z tego powodu, że w tych krajach są muzułmanie, ale z tego, że my jako chrześcijanie przestaliśmy wierzyć i przestaliśmy być prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa. Angela Merkel na pytanie dziennikarza dotyczące islamizacji Europy odpowiedziała: Boicie się islamizacji? Zacznijcie chodzić do kościoła. A ja powiem: Boicie się islamizacji Europy? Zacznijcie naprawdę wierzyć i być uczniami Jezusa Chrystusa. Chrześcijańska postawa nakazuje nam, abyśmy wspierali uchodźców. I bardzo zastanawiający jest fakt, że my, którzy chlubimy się naszą wiarą chrześcijańską, jesteśmy często najmniej otwarci na uchodźców.

    Kończąc, cytuję Ewangelię wg św. Mateusza, 25 rozdział, werset 35: ˝Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przechodniem, a przyjęliście mnie˝. Dziękuję. (Oklaski)Poseł John Abraham Godson - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski


48 wyświetleń
Zobacz także:Poseł John Abraham Godson - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł John Abraham Godson - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł John Abraham Godson - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy