Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

31 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie Prezesie! Wysoka Izbo! Miło słyszeć, że Polska jest atrakcyjnym krajem i dużo się w Polsce buduje, bo często docierają do nas takie informacje, że akurat nic się nie robi, że Polska jest w ruinie. To potwierdzałoby nasze obserwacje dotyczącego tego, co się dzieje w Polsce. Natomiast panie prezesie, wydaje mi się, że system zamówień publicznych powinien usprawniać wyłanianie wykonawców. W ostatnim czasie wiele zmieniono w systemie zamówień publicznych. Rozwiązania prawne, które zostały przyjęte przez Wysoką Izbę, miały usprawnić te dotychczasowe zacięcia, bo proces wyłaniania wykonawcy, który czasami trwał długo i nie przynosił żadnych rozstrzygnięć, powodował, że Polska miała kłopoty z wykorzystaniem środków unijnych czy nawet krajowych.

    Chciałbym zadać pytanie. Czy te zmiany, które zostały wprowadzone, korzystnie wpływają na wyłanianie wykonawców? Na ile usprawniły one ten proces wyłaniania ich? Druga rzecz, o którą chciałbym zapytać, bo mówił pan o promocji w innych krajach europejskich i nie tylko, to kwestia, czy wykorzystujecie państwo WPHI, czyli wydziały promocji handlu i inwestycji, bo praktycznie w każdym większym kraju mamy takie przedstawicielstwa, mamy tam fachowców. Czy dobrze państwo wykorzystujecie wiedzę tych ludzi, którzy są w tych placówkach, aby informować nasze firmy, naszych wykonawców (Dzwonek) o warunkach funkcjonowania tego w danym kraju? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w strukturze zamówień publicznych na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2014


65 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo działalności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy