Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

26 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. (druki nr 3665 i 3701).


Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Szanowna Pani Minister! Wysoka Izbo! Zamierzałem mówić merytorycznie, ale muszę odnieść się do tego, bo widzę, że wkradła się tutaj...

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    A jednak niech pan spróbuje merytorycznie.

    Poseł Mieczysław Kasprzak:

    ...demagogia.

    Chyba nie wszystkie firmy zostały zniszczone, tak powiem, bo kiedy szedłem na mównicę, kolega powiedział, że jego firma nie została zniszczona, więc już mamy przykład tego, że jedna firma funkcjonuje. Mógłbym wskazać dziesiątki, setki, tysiące takich firm, które funkcjonują. Oczywiście problemy występują wszędzie, nie ma idealnych rozwiązań, trzeba cały czas doskonalić nasze prawo gospodarcze, i to cały czas się dzieje, trzeba usprawniać funkcjonowanie prawa dotyczącego działalności gospodarczej.

    W czasie tej czy poprzednich kadencji zaszło wiele istotnych zmian. Moglibyśmy wymienić tutaj setki takich zmian. Oczywiście polska gospodarka nie jest jakąś wyspą, która funkcjonuje sama, w wielu przypadkach ma to związek z funkcjonowaniem przedsiębiorczości w warunkach globalnych, trzeba to mieć na uwadze.

    Wychodząc temu naprzeciw, chcemy upoważnić prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. Jest to inicjatywa słuszna, na posiedzeniu komisji nie budziła żadnych kontrowersji. Każda inicjatywa, która przyczyni się do tego, że będzie można sprawniej, łatwiej chronić wartość intelektualną w określonej grupie państw, przyczyni się również do poprawy funkcjonowania polskiej gospodarki. Poza tym to nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów, jak to pani prezes przedstawiała, mieści się w ramach środków, które są w tej chwili w dyspozycji Urzędu Patentowego RP.

    Polskie Stronnictwo Ludowe popiera to rozwiązanie i będzie głosować za ratyfikacją tej umowy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.


32 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo działalności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy