Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3761).


Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałbym w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odnieść się do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.

    Ten projekt w zasadzie w zdecydowanej większości dotyczy jednego zagadnienia: funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W 2011 r., kiedy wprowadzano ten system, było to naprawdę duże osiągnięcie, wymagające zaangażowania wielu resortów, administracji samorządowej, i udało się to stworzyć. Przypomnę, że dzisiaj warunki są takie, że można rejestrować firmę on-line bardzo szybko, w przeciągu kilkunastu godzin, bez dodatkowych zaświadczeń, bez NIP-ów czy REGON-ów. To można zrobić z miejsca, siedząc w domu za komputerem. Zresztą nawet postępowanie prowadzone z wykorzystaniem formy papierowej też jest ogromnie uproszczone, bo później trafia to do ogólnodostępnej informacji.

    To rozwiązanie, po pierwsze, ułatwia rejestrację, a po drugie, osoby prowadzące działalność gospodarczą mają w to wgląd i mogą sprawdzić, z jaką firmą zawierają kontrakty, prowadzą działalność gospodarczą, i czy ta firma jest wiarygodna, czy jest to firma krzak. Pamiętam wcześniejszą dyskusję, która miała miejsce, o tzw. jednym okienku przy rejestrowaniu działalności gospodarczej, ale to był właśnie moment przełomowy, kiedy udało się zapisy tej ustawy - trudne, skomplikowane, wymagające synchronizacji wielu baz danych, bo o to m.in. chodziło - wprowadzić w życie. Później oczywiście były różne zacięcia, np. dotyczące systemów, bo wystąpiły jakieś kłopoty, ale w konsekwencji mamy dobrą ustawę dotyczącą ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Te problemy, które gdzieś tam po drodze wystąpiły, były eliminowane już wcześniej, a dzisiaj kolejny zbiór rozwiązań jest zawarty w projekcie ustawy, który ma na celu usprawnienie funkcjonowania tej formuły, tego systemu ewidencji działalności gospodarczej.

    Dlatego też w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mówię, że będziemy popierać dalsze prace nad tym projektem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw


66 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo działalności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy