Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj


14 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3760).


Poseł Mieczysław Kasprzak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odnieść się do projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

    Myślę, że ten projekt ustawy to kolejny projekt przedstawiony przez ministra gospodarki, a szczególnie przez ministra Mariusza Haładyja, który od wielu lat pracuje nad usprawnianiem rozwiązań stosowanych w obrocie gospodarczym, rozwiązań prawnych, które są na styku prawa, gospodarki i rozliczeń finansowych. To jest dobra propozycja, bo jest ona oczekiwana zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez osoby indywidualne, gospodarstwa domowe. Mam na myśli zatory płatnicze, które bardzo często powstają w wielu przypadkach w wyniku niezrozumiałości. Jest kilka form, rodzajów odsetek, więc na pewno jest to dobre rozwiązanie, aczkolwiek skomplikowane, trudne. Myślę, że dyskusja prowadzona w komisji nie będzie trudna, ale będzie musiała być bardzo precyzyjna.

    Jak powiedziałem, jest to kolejne dobre rozwiązanie w zakresie usprawniania, ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej, panie ministrze, czego gratuluję. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałbym powiedzieć, że będziemy to rozwiązanie, jak i inne podobne rozwiązania, popierać. Dziękuję bardzo, panie marszałku. (Oklaski)Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw


46 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo działalności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mieczysław Kasprzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy