Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3323 i 3398).


Poseł Artur Bramora:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt przedstawienia w imieniu parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego stanowiska wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3323 i 3398. Drugi druk to sprawozdanie podkomisji powołanej specjalnie do tego, aby ten projekt rozpatrzyć.

    Nie będę szczegółowo charakteryzował tego druku, bo w doskonały sposób, wg mojej oceny, zrobiła to moja przedmówczyni, sprawozdawczyni komisji. W związku z tym ograniczę się tylko do jednego krótkiego stwierdzenia. Mianowicie według oceny parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego ten projekt ustawy w realny sposób zwiększa świadomość społeczną dotyczącą zużycia energii. Projekt ustawy nakłada obowiązki na producentów. Jeżeli jednak chcemy realnie rozważać kwestie związane z ograniczeniem emisji i w realny sposób spojrzeć na ograniczenie zużycia energii elektrycznej, to jak najbardziej ten projekt wychodzi temu naprzeciw.

    W związku z tym jedynym słusznym stanowiskiem jest poparcie tegoż projektu, i tak właśnie postąpi mój klub parlamentarny. Będziemy popierać te zapisy, bo są one właściwe i jak najbardziej odpowiednie dla sprawy, jeżeli chodzi o zmniejszenie efektu cieplarnianego i ograniczenie emisji. Serdecznie dziękuję. (Oklaski)Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw


78 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy