Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

28 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle (druki nr 3775 i 3939).


Poseł Artur Bramora:

    Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt przedstawienia w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego stanowiska klubu wobec sprawozdania Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle, druk nr 3939.

    Mam zaszczyt powiedzieć i przyznać się zarazem do tego, że jestem rzemieślnikiem. To ma duże znaczenie z tego względu, iż w momencie rozpoczęcia mojej pracy parlamentarnej, a było to 4 lata temu, założyłem Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego, będąc w pełni świadomy tego, co jest nie do końca właściwe, jeśli chodzi o literę prawa, i co w normalny, naturalny sposób zaburza funkcjonowanie rzemieślniczych firm rodzinnych. Tych firm jest dzisiaj ponad 80 tys. Szanowni państwo, to jest takie środowisko, które bez względu na to, kto rządzi, bez względu na to, czy ktoś rządzi lepiej, czy gorzej, musi jakoś przetrwać. Tak to dokładnie wygląda. W związku z tym zorganizowaliśmy tutaj, w Sejmie, w sali kolumnowej, obchody 80-lecia Związku Rzemiosła Polskiego, w których wzięło udział blisko 400 osób. To byli rzemieślnicy. Ci rzemieślnicy wypełniali w trakcie dyskusji ankietę, gdzie wyszczególnili wszystkie swoje problemy. To, że dzisiaj ten projekt powstał, jest ogromną zasługą wszystkich tych, którzy potraktowali polskiego rzemieślnika w sposób odpowiedzialny i poważny. Nie chcę wnikać, kto jest autorem tego projektu, bo nie ma to żadnego znaczenia, ale należy powiedzieć, że jest to projekt, który wypłynął stricte ze środowiska rzemieślniczego.

    Teraz my jako parlamentarzyści powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy to kwestionować, czy chcemy kwestionować zdanie tych ludzi, którzy przyczynili się do tego, żeby ten projekt powstał, czy chcemy kwestionować to, co zgłaszają jako postulaty rzemieślnicy, obywatele naszego kraju, którzy ciężko od lat w swoich rodzinnych firmach prowadzą swoje rodzinne biznesy, w przypadku których często nie ma dokumentacji technicznej, jest tylko własna wiedza, którą dziedziczy się przez pokolenia. Nie jestem uprawniony, mówię to w pełni odpowiedzialnie jako parlamentarzysta, do tego, żeby kwestionować zdanie tych ludzi, bo my jesteśmy im to winni za to, co robią, za to, co robili przez ostatnie 80 lat. Tak dokładnie to wygląda i taka jest prawda.

    Kilka słów o projekcie. Ten projekt jest niczym innym, jak urealnieniem po 20 latach od ostatniej nowelizacji ustawy o rzemiośle do dzisiejszych czasów, gdzie mamy do czynienia z funduszami europejskimi, gdzie mamy do czynienia z różnymi innymi aktami prawnymi, w oparciu o które prowadzi się interesy gospodarcze. To jest nic innego, jak urealnienie tego do obecnych czasów. Dlatego ten projekt jest ogromnie ważny, dlatego tak szybko, panie pośle, pracowaliśmy nad tym projektem, bo gdybyśmy tego nie zrobili teraz, to być może nie zrobilibyśmy tego przez kolejne 4 lata. To nie jest zarzut, a wręcz, można powiedzieć, zachowaliśmy się tutaj przeodpowiedzialnie jako parlamentarzyści.

    Z tego miejsca wszystkim parlamentarzystom pracującym w Komisji Gospodarki, jak również ministerstwu i legislatorom bardzo dziękuję za merytoryczne podejście do rozwiązania tych problemów, z którymi mieliśmy do czynienia przy tym projekcie. Tak dokładnie powinniśmy postępować jako parlament, tak dokładnie powinniśmy pracować. Że potrafimy pracować szybko, to nie jest wada, to jest zaleta. Zaleta z racji powagi sytuacji, z którą tutaj, przy tym projekcie, mieliśmy do czynienia. Jestem w pełni rad, że ten projekt jest, jestem w pełni rad, że jako rzemieślnik mogę dzisiaj powiedzieć, że go popieram. Popierają go również mój klub parlamentarny i inne kluby parlamentarne, bo przypominam, że na posiedzeniu komisji wszyscy byliśmy jednego zdania, nikt nie kwestionował tych zapisów, więc nie do końca w dobrym tonie, według mojej oceny, jest teraz negacja tego, w jaki sposób pracowaliśmy nad tym projektem. Powinniśmy być zdecydowani: albo w lewo, albo w prawo, a to wszystko, co było związane z pracą nad tym projektem, powinniśmy zostawić historii w dokumentacji sejmowej. Ważne, że ten projekt jest. Czy mógłby być lepszy? Pewnie tak, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kolejny parlament po raz kolejny nowelizował ustawę.

    Jeszcze raz z tego miejsca serdecznie dziękuję przedstawicielom Związku Rzemiosła Polskiego, bez których tego projektu by po prostu nie było. Panie prezesie, prosiłbym o to, aby w imieniu parlamentarzystów, aby w imieniu Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego podziękował pan wszystkim rzemieślnikom przy pierwszej możliwej okazji za to, że są z nami, za to, że funkcjonują od lat. Dziękujemy, że mogliśmy wam pomóc. Serdecznie wszystkim państwu dziękuję i gratuluję tego projektu. (Oklaski)Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle


267 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy