Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 3221 i 3315).


Poseł Artur Bramora:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt przedstawienia w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego stanowiska w sprawie sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, druki sejmowe nr 3221 i 3315.

    Stanowisko klubu, zresztą jedyne według mojej oceny słuszne w tej sytuacji, wobec projektu musi być takie, iż całym sercem go popieramy, dlatego że daje realne możliwości skorzystania z pomocy państwa tym, którzy mają ogromny potencjał, często intelektualny, i jak najbardziej są na dobrej drodze, żeby pozostać w świecie nauki, a dla których ograniczenie finansowe było jedyną przeszkodą w tym, żeby się kształcić na wiodących światowych uczelniach. W związku z tym ten projekt jak najbardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska. Tym bardziej jestem rad, iż reprezentuję Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli elektorat wiejski, który z założenia ma raczej mniejsze szanse na dostęp do wiedzy i na generowanie określonych dochodów niż środowiska miejskie, więc jak najbardziej ten projekt wpisuje się w naszą linię. Uważam, że każdy młody człowiek z określonym potencjałem powinien mieć możliwość funkcjonowania w nauce. Państwo powinno zrobić wszystko ze swojej strony, a w tym przypadku tak dokładnie jest, gdyż dając określone środki finansowe na możliwość rozwoju, dokładnie taką możliwość tworzymy, otwieramy możliwości przed ludźmi, którzy sami nie do końca mogą sobie pozwolić na to, żeby skorzystać z nauki na najlepszych na świecie uczelniach.

    Popieramy projekt, a odnośnie do zgłoszonych poprawek podejmiemy decyzję we właściwym czasie. Serdecznie państwu dziękuję. (Oklaski)Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


136 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Bramora - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zawodzie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy